10 jaar Repair Café Utrecht-Oost!

Repair Café Utrecht-Oost heeft zaterdag 30 oktober een feestelijke repareerbijeenkomst. Deze maand bestaat dit Repair Café namelijk tien jaar!

Heb je iets te repareren? Reserveer een plekje tijdens de jubileumeditie. Voor een textiel- of fietsreparatie doe je dat met een mailtje naar repaircafeutrecht@gmail.com. Voor andere reparaties reserveer je via deze link. Je komt dan in ons reserveringssysteem. Spontaan binnenlopen mag ook, maar misschien moet je dan wat langer wachten.

Wist je dat…

…team Repair Café Utrecht-Oost zijn bezoekers op 30 oktober op iets lekkers trakteert?

… jij ook bijdraagt aan de feestvreugde als je een aardigheidje meebrengt voor de reparateur of naaister, als blijk van waardering?

… Repair Café Utrecht-Oost het eerste Repair Café van Utrecht is? En één van de eerste van Nederland?

… de oprichters van dit Repair Café er genoeg van hadden dat zo veel repareerbare spullen op de afvalberg belanden endat ze daar met het Repair Café iets tegen wilden doen?

… het Repair Café een concept is van Repair Café International?

… bij Repair Café Utrecht-Oost achttien vrijwilligers repareren (inclusief naaiwerk)? En dat daarnaast vijf vrijwilligers bezoekers ontvangen, en koffie en thee verzorgen?

… de vrijwilligers van Repair Café Utrecht-Oost in precoronajaar 2019 minstens 1575 kapotte artikelen in handen hebben gehad?

… ongeveer 70% van de repareerpogingen in dit Repair Café slaagt?